Páginas

dissabte, 5 de novembre de 2011

Camp Magnètic

Adrià Bofarull / Joan Saura (Barcelona)www.jsauram.blogspot.com
www.myspace.com/dargeloshome
17.11.11 – 20 h. – Concert / Concierto

Una proposta intergeneracional de dos músics que treballen amb el sampler com a element central. Joan Saura és un dels mestres espanyols en aquest camp, amb una carrera de més de tres dècades en què ha transitat pel rock experimental, la improvisació i nombrosos projectes per a dansa i teatre. Bofarull, per la seva banda, és un dels joves sampleristes més consolidats i respectats de l’actualitat. El seu darrer disc sota el nom artístic de Dargelos, Corte y confección, ha estat unànimament el•logiat per la crítica.

Una propuesta intergeneracional de dos músicos que trabajan con el sampler como elemento central. Joan Saura es uno de los maestros españoles en este campo, con una carrera de más de tres décadas en las que ha transitado por el rock experimental, la improvisación y numerosos proyectos para danza y teatro. Bofarull, por su parte, es uno de los jóvenes sampleristas más consolida- dos y respetados de la actualidad. Su último disco bajo el nombre artístico de Dargelos, Corte y confección, ha sido unánimemente elogiado por la crítica.

An intergenerational offer of two musicians who work with the sampler as central element. Joan Saura is one of the Spanish masters in this field, with a career of more than three decades in which it has passed along the experimental rock, the improvisation and numerous projects for dance and theatre. Bofarull, by his side, is one of the young samplerists much more consolidated and respected nowadays. His last disc under Dargelos's alias, Corte y confección, has been unanimously praised by the critique..
Apropiacionisme
Apropiacionismo
Apropiationism

La cultura de l’apropiacionisme parteix de la reutilització de fonts sonores per a la seva posterior reel•laboració, creant noves situacions a partir d’elements pre-existents. L’apropiacionisme treballa a partir de la noció del collage mitjantçant dispositius electrònics com el sampler i està molt lligat a corrents com el radio-art.

La cultura del apropiacionismo parte de la reutilización de fuentes sonoras para su posterior reelaboración, creando nuevas situaciones a partir de elementos preexis- tentes. El apropiacionismo trabaja a partir de la noción del collage mediante dispositivos electrónicos, como el sampler y está muy ligado a corrientes como el radio-art.

The culture of the apropiationism departs from the reutilization of sonorous sources for his later reproduction, creating new situations from preexisting elements. The apropiationism works from the notion of the collage by means of electronic devices, as the sampler and is very tied to currents as the radio-art.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada